Alliansen

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna leder Kristianstad kommun under mandatperioden 2018–2022.

Vi står inför ett utmanande politiskt läge i kommunen vilket kommer att kräva breda överenskommelser och ett nära samarbete med andra partier.

Alliansen kommer med lyhördhet och handlingskraft att leda kommunen framåt de kommande åren.

Kristianstad står likt många andra kommuner inför ekonomiska utmaningar framöver. Det är då av yttersta vikt att skatteintäkterna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med ordning och reda i ekonomin. Detta kräver prioriteringar och för Alliansen kommer alltid kvaliteten i skolan och omsorgen att vara första prioritet.

Kristianstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare har möjlighet utvecklas i sitt arbete. Arbetet med att minska sjuktalen och öka frisktalen måste därför fortsätta.

Kristianstad är Skånes största kommun sett till den geografiska ytan. En stor del av kommuninvånarna bor på landsbygden och många väljer att bosätta sig där. Den kommunala servicen måste upprätthållas och utvecklas i våra sex basorter. Även utanför basorterna skall vård och omsorg, förskola, skola, och kollektivtrafik fungera.

Tappade uppkopplingen