En bra start i livet

Alla invånare i Kristianstads kommun förtjänar en bra start i livet och
för den starten är skolan en avgörande del. Alla elever ska känna sig
trygga i skolan och få möjlighet till en god studiero. Vi vill se ett stärkt
fokus på att alla elever ska nå kunskapsmålen och därmed också ges den
hjälp som krävs för att nå dit. Det handlar bland annat om att alla elever ska erbjudas läxhjälp på sin skola i anslutning till skoldagen.

Skolor i hela kommunen är viktiga för att även våra mindre tätorter ska vara ett attraktivt alternativ för barnfamiljer. Vi värnar om skolorna och kommer arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten även på mindre skolor.

Vi har sett en kraftig ökning av den psykiska ohälsan bland barn och unga under de senaste åren. Sambandet mellan god hälsa och kapaciteten att ta till sig kunskap är tydligt, varför tidiga och förebyggande insatser mot den psykiska ohälsan är avgörande. För att aktivt arbeta med problematiken vill vi utveckla samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Skåne.

Tappade uppkopplingen