En hållbar kommun

För att Kristianstad ska må bra och utvecklas i många år framåt ska vi fortsätta kommunens miljöarbete. Givet kommunens utsatta läge med de risker och hot detta medför så ska Kristianstad fortsatt vara ett föredöme i miljö- och klimatfrågor. Då måste vi fortsätta utvecklingen av biogasen och satsning på solceller på kommunens byggnader.

Vi vill arbeta med minskning av plastanvändingen i kommunen och stimulera alternativ. Det är också avgörande att vi utökar hastigheten på utbyggnad av VA för att säkra vatten-kvaliteten.

Tappade uppkopplingen