Fungerande integration

Integrationen är en av vår tids viktigaste frågor och avgörande för
att kommunen ska utvecklas framåt. Nyanlända till Kristianstad ska
uppleva delaktighet snarare än utanförskap och alla ska arbeta för att
efter sin förmåga försörja sig själv och bidra till det gemensamma.

Det måste också ställas tydliga krav på nyanlända som vill bygga sin framtid i Kristianstad. Aktivt deltagande i SFI och ansträngning för att göra sig anställningsbar ska vara en själv klarhet för att få bidrag. Ingen människa med arbetsförmåga kan förvänta sig att bli försörjd av det offentliga utan krav på motprestation.

Svenska för invandrare (SFI) måste utvecklas och effektiviseras för att möta de nyanländas behov och kapacitet på bästa sätt. En stor utmaning är att få in kvinnor i SFI och bli en del av arbetsmarknaden. Detta är avgörande för att minska risken för att kvinnor hamnar i utanförskap.

Tappade uppkopplingen