Näringsliv och digitalisering

Det är i företagen de nya jobben skapas och därför ska Kristianstad ha det bästa klimatet för företagsamhet. Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen ska fortsatt förenklas och förbättras. Alla delar av kommunen ska ha en positiv attityd till näringslivet och uppmuntra till samt stödja företagsamhet, innovation och nya idéer.

Vi vill se fler lokala företag som leverantörer till kommunen därför vill kunskapen om kommunal upphandling genom riktad information till lokala företag och organisationer.

Hela Kristianstads kommun ska leva och utvecklas. Utbyggnaden av bredband och digitalisering är en viktig del i den utvecklingen. Kommunen kommer att nå målet om 95% bredbandstillgång till år 2020. Nu planerar vi för hur de sista fem procenten ska nås.

Tappade uppkopplingen