Nya badhuset

Alliansen har enats om att partierna inte är överens i frågan om det nya badhusets placering. Frågan lyfts ur Allianssamarbetet.

Allianspartierna är fria var för sig att agera och markera i frågan när beslut om byggstart skall fattas av kommunfullmäktige.

Att vi gemensamt sätter en prisindikator på vad det nya badhuset skall tillåtas kosta och att vi gemensamt tar beslut om innehållet i badhuset när de olika alternativen är konkretiserade. Viktigt att investerings- och driftskostnaden räknas fram och redovisas ihop.

Tappade uppkopplingen