Nämnder

Arbete- och välfärdsnämnden

Ewa Jakobsen, ledamot
Kerstin Sandberg, ledamot
Magnus Dahlström, ledamot
Monika Åängasköld, ersättare
Inger Hagelin, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

Christina Silverbern, ledamot
Sylvia Olander, ledamot
Nicholas Harrison, ledamot
Oliver Nyberg, ersättare

Byggnadsnämnden

David Stenergard, ledamot
Franc Krizanec, ledamot
Anna Espelund, ersättare

Kommunrevisionen

Göran Sevebrant, vice ordförande

Kultur- och fritidsnämden

Lena Olsson, ordförande
Monica Roos, ledamot
Jessica Kilis, ersättare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bengt Mohlin, ledamot
Simon Lennartsson, ersättare

Omsorgsnämnden

Emelie Nyberg, ordförande
Torgil Rundcrantz, ledamot
Ewa Jakobsen, ledamot
Sylvia Olander, ersättare
Sebastian Butfors, ersättare

Räddningsnämnden

Peter Johansson, 1e vice ordförande
Camilla Palm, ersättare

Tekniska nämnden

Jesper Persson, ledamot
Bo Ericsson, ledamot
Ralph Leijon Reymers, ersättare

Valberedningen

Lena Olsson, ordförande
Ewa Jakobsen, ersättare

Valnämnden

Franc Krizanec, ordförande

Överförmyndarnämnden

Mikael Nissen, ledamot
Lovisa Ysberg, ersättare
Britt-Marie Angergård, ersättare

Tappade uppkopplingen