Erosionen

Varje år flyttar havet längre och längre upp på stränderna längs vår kust. Under fler sammanhängande perioder och oftare har vinden under de senaste åren varit nordostlig, vilket är den vindriktning som tar med sig mest av sanden/ stranden. Tyvärr återgäldar havet sällan sina djupa intrång av land.

Detta är inte bara ett problem som berör fastighetsägare och näringsidkare i vattennära läge, utan även kommunen i stort då stränderna i särklass är det största och mest populära rekreationsområde vi har. Vår kommunkust är också välkänd bland turister och besökare.

Moderaterna vill att Kristianstad kommun tillsammans med övriga skånska kustkommuner kräver att staten antingen inrättar, eller lägger uppdraget till en befintlig statlig myndighet. Det gäller dels ekonomiskt stöd för kraftfulla åtgärder, men även omfattande lag- och regelförändring.
Kristianstad kommun ska ha omedelbar beredskap för åtgärder då så krävs.

Tappade uppkopplingen