Kultur och fritid

Kristianstads kommun är väl känt för sitt rika kulturutbud för såväl barn och ungdom som för den vuxna publiken. Moderaterna vill fortsatt främja kultursatsningar, som ger medborgarna ett varierat kulturliv med upplevelser inom exempelvis musik, teater och konst.

Vi Moderater är också stolta över det breda och rika föreningsliv som finns i kommunen och som erbjuder en bredd med fritidsaktiviteter för alla invånare. Vi vill fortsätta arbeta för att stärka föreningarnas möjlighet att verka i Kristianstads kommun, framförallt med riktat fokus mot barns och ungas fritidsaktiviteter.

Frågan om ett nytt badhus har de senaste åren varit het och viktig. Vi Moderater anser att ett nytt badhus ska vara placerat i centrala Kristianstad – enkelt tillgängligt för alla kommuninvånare. Vi vill se en badanläggning där investeringskostnad, driftkostnad samt intäkter är välbalanserade. Att bygga badhus bör dessutom inte utarma kommunens ekonomi i en tid då flera av kommunens kärnverksamheter står inför stora utmaningar.

Moderaterna prioriterar barns och ungas möjlighet till en meningsfull fritid oavsett var i kommunen du bor. Vi ska förbättra möjligheterna för kultur- och idrottsföreningar som riktar sig mot barn och unga. Vi ska ha riktade satsningar för att öka tonårsflickors delaktighet i fritidsaktiviteter. Satsningar på ungdomsidrotten och ungdomskulturen är för moderaterna ett viktigt förebyggande arbete för att motverka kriminalitet, socialt utanförskap och drogberoende.

Moderaterna vill förbättra villkoren för föreningar att äga och drifta sina egna anläggningar. Det skapar större möjligheter för föreningar att själva forma sin framtid och utveckling. Vi ska tillse att kommunen fortsätter att bygga ut och förbättra idrottsanläggningarna, för ökad tillgänglighet.

Varje år arrangeras det flera stora evenemang i Kristianstad. För oss är det viktigt att kommunen ska vara en god samarbetspartner till de som vill skapa, driva och arrangera evenemang i Kristianstad.

Moderaterna i Kristianstad vill verka för:
• Kultursatsningar med varierande upplevelser inom musik, teater, konst
• Satsningar på barns och ungas fritidsaktiviteter.
• Ett centralt placerat badhus inom rimlig ekonomisk investeringsram.
• Riktad satsning för unga flickors delaktighet i fritidsaktiviteter.
• Ökad delaktighet i föreningsliv för ungdomar på glid.
• Förbättrade villkor för föreningar som äger sina anläggningar.
• Ökad möjlighet för föreningar att äga och/eller driva sina egna anläggningar.
• Byggande av fler och förbättrade idrottsanläggningar för ökad tillgänglighet.
• Gott samarbete med de som vill skapa, driva och arrangera evenemang i Kristianstad.

Tappade uppkopplingen