Landsbygden

Världshistorien är full av epoker, perioder som varit begränsade i tid; renässansen, bondesamhället, industrialismen osv. Även tidsepoken ”den klassiska landsbygden” ser nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall sker det en radikal förändring.

Stora delar av samhällsbärande verksamheter såsom bank, post, polis, mm retirerar från tidigare positioner där de var spridda över hela landet till att enbart finnas i de större centralorterna. Annan samhällsservice som bensinmack, järnvägsstation och affärer minskar också i antal.

Att söka efter återställningsknappen för att hitta tillbaka till någon romantiserad landsbygd som är museum och rekreationsort för stadsbor är inget att sträva efter. Nu handlar det istället om att arbeta för den moderna landsbygden som balanser livskvalitet med funktion. Fiberutbyggnaden skall genomföras och slutföras enligt den tidplan vi fastställt i Kristianstads Kommun vilket innebär att 95% av alla kommuninvånare har tillgång till fiber 2020.

Landsbygden måste utveckla nya näringar som genererar nya typer av arbetstillfälle. Ur ett rehabiliteringssyfte kommer naturen att vara källan för människor att åter finna energin och kraften. Skogarna, ängarna, sjöarna och havet ”de gröna och blå värdena” kommet att bli en allt viktigare del av vardagen. Landsbygden har redan verktygen. Om det organiseras rätt så kommer detta att vara en framtidsbransch.

Tappade uppkopplingen