Vallskyddet

En av Kristianstads absolut viktigaste frågor – översvämningshotet – har behandlats styvmoderligt alldeles för länge. Vårt öde bestäms av vårt läge och staden ligger där den ligger. Vallskyddet är komplicerat och kan inte längre skjutas på framtiden. Allt för stora värden står på spel och om centrala delarna av staden helt eller delvis översvämmas kommer det att ta mycket lång tid innan bebyggelse, infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner åter kan fungera.

Investeringsnivån i vallskyddet har varit svagt trots att kommunen har goda förutsättningar att säkerställa finansiering av egen kraft i denna viktiga fråga. Moderaterna vill halvera tiden för vallprojektets färdigställande genom att omfördela investeringsmedel och påskynda utbyggnaden.

Tappade uppkopplingen