Vår politik

En hoppfull framtid för Kristianstad


Moderaternas prioriterade områden:
Ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård och skola. Därför kommer Moderaterna fokusera på att visa hur vi vill ta ansvar för ekonomin, stärka arbetslinjen med jobb- och integrationsreformer, återupprätta lag och ordning samt trygga välfärdens kärna.

1. Moderaterna är frihetens främste försvarare, där individens egen kraft är överordnad systemen. Vi strävar alltid efter att undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter att styra sina liv.

2. Vi prioriterar ordning och reda i de offentliga finanserna och ställer krav på att alla är med och bidrar. Det är avgörande för att vi långsiktigt ska kunna finansiera skola, vård och omsorg.

3. Vi står upp för svenska värderingar, exempelvis att ansträngning ska löna sig, jämställdhet mellan män och kvinnor samt att alla ska ges en chans till en bra start i livet genom en bra skola oavsett härkomst.

4. Vi prioriterar alltid skola, vård och trygghet före generösa bidragssystem.

5. Vi tar strid mot allt och alla som hotar tryggheten. Det ska vara små maskor i nätet mot de Kriminella i Kristianstad kommun.

6. Vi bidrar till arbetslinjen genom att alltid verka för att arbete ska löna sig mer än bidrag.

7. Vi skall vara med och skapa det bästa klimatet för företagsamma människor. Företagen är motorn i Kristianstads kommun och det är främst i små och medelstora företag som nya jobb växer fram.

8. Vi strävar efter att Kristianstad ska växa på ett hållbart sätt med hänsyn till både ekonomi, miljö och social sammanhållning.

9. Vi driver på utveckling och uppmuntrar nytänkande för att möta framtidens utmaningar.

10. Vi tar ansvar för Kristianstad genom att se till att det finns en stabil ledning som ser till att Kristianstad förblir en välskött kommun, där skolan, vården och omsorgen samt servicen till invånarna är av högsta kvalitet.

Tappade uppkopplingen