Kommunstyrelsen

Camilla Palm, ordförande KS
Ludvig Ceimertz, ledamot samt ordförande KSPU
David Stenergard, ledamot samt ledamot KSPU
Bo Silverbern, ersättare

Tappade uppkopplingen