Kommunstyrelsen

Peter Johansson, ordförande KSAU
Camilla Palm, ledamot samt ordförande KSPU
Ludvig Ceimertz, ledamot samt ledamot KSPU
Bo Silverbern, ersättare

Tappade uppkopplingen