Kommunstyrelsen

Peter Johansson, ordförande KSAU
Ludvig Ceimertz, ledamot samt ordförande KSPU
David Stenergard, ledamot samt ledamot KSPU
Bo Silverbern, ersättare

Tappade uppkopplingen