Kommunstyrelsen

Camilla Palm, ordförande KS
Christina Silverbern, ledamot samt ordförande KSPU
Ulf Persson, ledamot samt ledamot KSAU
Bo Silverbern, ersättare

Tappade uppkopplingen